Mål & Metod

Att lära känna sin röst på ett hälsosamt och långsiktigt sätt

Öva sång- och andningsteknik

Framföra sånger anpassade efter ålder och kunskap

Utveckla känslan för harmoni, samsång och musikalisk frasering

Träna scenisk närvaro och framträda inför publik