Kulturskolans resursverkstad

För dig som har funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd

Genom drama/teater, dans och rörelse utforskar vi våra fysiska möjligheter. Vi utvecklar vår fantasi, kreativitet och vår förmåga att samarbeta mot ett gemensamt mål. Om vi har lust sätter vi upp en föreställning.

För dig som är 7-19 år.

Sök på Funkis i kurskatalogen

Kontaktperson: Cecilia Tzaou
E-post: cecilia.tzaou (at) ekero.se
Tel:
073-660 41 54