Mål & Metod

Fiol, altfiol, cello, kontrabas.

 

Grund

MÅL

Samspel och grundläggande hantering av instrumentet.

METOD

Träna puls, rytm, koordination och motorik.

Gehörsträning

Använda sång som medel för att förbereda stycken.

Enkla melodier med ett begränsat tonomfång.

De enklaste tonarterna, grundläggande notlära och lättare stråkarter.

Lägga grunden för en bra övningsrutin.

Från år 2 ingår orkesterspel och eleven får då två speltillfällen per vecka.

Samspel med andra stråkinstrument i orkestern.

Framträda inför publik.

 

Fortsättning

MÅL

Uttrycksmöjligheterna blir fler och repertoaren breddas.

Goda kunskaper i notläsning, spel i olika tonarter och lägesspel.

METOD

Musikteori, ex. om tonarter och intervaller.

Utveckla teknik, spela fristående stycken, stråkövningar och etyder.

Delaktighet i repertoarvalet.

Instrumentallektion och orkester varje vecka.

Samspel med andra instrument i orkestern blir mer avancerat.

 

Fördjupning

MÅL

Att bli en självgående musikant med tekniska och teoretiska färdigheter samt bred repertoarkännedom.

Spel i alla tonarter, lägesspel, alla stråkarter m.m.

METOD

Fördjupning av momenten i grund och fortsättning.

Interpretation och musikalisk praxis inom olika musikstilar.

Eleven är involverad i repertoarval.

Framträda enskilt i grupp vid olika evenemang och vara en god förebild för yngre elever.