Mål & Metod

Trumset, congas, marimba, triangel, marschtrumma, klaves, maracas...

 

Grund

MÅL

Förstå innebörden av de tre grundpelarna i slagverk: puls, koordination och teknik.

METOD

Lära sig genom rörelse, rytmikmetoden.

Skapa en trygg och öppen social stämning i gruppen så att varje elev trivs, tycker att det är roligt och kan tillgodogöra sig undervisningen.

Lära sig grundläggande komp och fills på trumset.

Bekanta sig med olika typer av slagverk och dess speltekniker.

 

Fortsättning

MÅL

Utveckla speltekniken, vidga kunskaperna i notläsning och gehör.

Breddad kunskap om olika musikstilar.

METOD

Spela i slagverksorkester, blåsorkester eller rockgrupp.

Delta i större sammanhang såsom olika sorters uppspel och konserter.

 

Fördjupning

MÅL

Bli en självständig musikant som kan ingå antingen ensam eller i grupp i Kulturskolans olika arrangemang.

Ytterligare fördjupa sina kunskaper i gehör, notläsning, teknik, samspel samt instrument och genrekännedom.

METOD

Spela i slagverksorkester, blåsorkester eller i rockgrupp och lära sig mer avancerade stycken och låtar.

Orkestern övar in en repertoar som de ges möjlighet att turnera med inom kommunens gränser. Fördjupning i något specifikt slagverk.

Möjlighet finns att stödja elever som vill förbereda sig för gymnasiala musikstudier.