Om Kulturskolan

Ekerö Kulturskola är en kommunal, konstnärlig, pedagogisk fritidsverksamhet för barn och unga. Kulturskolan ger barn och ungdomar tillgång till sitt konstnärliga uttryck och skapande genom undervisning i musik, teater, film och dans (dans endast för elever som går i särskola).

Vi erbjuder kurser på fritiden - både terminskurser, kortkurser och lovkurser. Vi finns också i skolans F-2-klasser genom KiS.

I Tappström har vi våra egna lokaler bredvid Tappströmsskolan. I Stenhamra finns vi i huset Solbacken. All ensemble- och orkesterverksamhet i Tappström. När Kulturskolan ordnar kortkurser och lovkurser kan vi dyka upp på andra ställen i kommunen.

Kulturskolan är en del av Ekerö kommuns kultur- och fritidsutbud och styrs av Kultur- och fritidsnämnden.