Frågor om Ekerö Kulturskola

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna vi får om Ekerö Kulturskola

 • Vilka kurser finns på Ekerö Kulturskola?

  Ekerö Kulturskola har terminskurser inom musik, sång, teater, film och mixämnen. Dans finns för elever med funktionsvariation. 

  Våra kortkurser och lovkurser kan innehålla andra ämnen och undervisningsformer.

  Se vårt kursutbud här: Kurskatalog i StudyAlong.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vem får gå på Ekerö Kulturskola?

  Ekerö Kulturskola är till för barn och unga som är folkbokförda i Ekerö kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen. 

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag och mitt barn har skyddad identitet - hur bokar jag kurs?

  Om du och ditt barn har skyddad identitet så ska du ringa till Kulturskolans administratör för att få hjälp med bokning och liknande ärenden. Telefonnummer till expeditionen.

  Mejla aldrig personuppgifter till Kulturskolan eller kommunen när du har skyddad identitet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur länge får jag gå på Ekerö Kulturskola?

  Du får gå tills du slutat gymnasiet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad kostar det?

  Vad kostar det att gå på Kulturskolan?

  Kulturskolans avgifter bestäms av Kultur- och fritidsnämnden i Ekerö kommun.
  Från och med 1 januari 2020 gäller följande avgifter:

  Ämne/kurstyp

  Avgift

  Musik: instrument, sång

  1231 kr/termin

  Mixämnen, kör, prova-på-året, musikmix

  884 kr/termin

  Ensemble, orkester, Echo-kör, Glee-kör

  614 kr/termin

  Ensemble, orkester, Echo-kör, Glee-kör för elever som går på instrument/sång  (en ensemble/orkester/kör per instrument/sång är avgiftsfri)

  0 kr/termin

  Film, animation

  1231 kr/termin

  Teater, drama, minimusikal 60 min

  884 kr/termin

  Teater, drama, minimusikal, 90 min

  1231 kr/termin

  Instrumenthyra

  315 kr/termin

  Resursverkstad för elever med behov av särskilt stöd: dans, teater, musikmix

  884 kr/termin

  Kortkurser och lovkurser

  0-1200 kr/kurs

   

  Vilka kostnader tillkommer förutom kursavgiften?

  När man spelar musik behöver man ett instrument. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från Kulturskolan för 315 kr per termin. Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen.

  På vissa kurser, särskilt på nybörjarnivå, behöver du skaffa de notböcker som läraren valt.

  Du kan också behöva skaffa tillbehör såsom rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ etc.

   

  Kan man få lägre avgift?

  De familjer som har fler än ett barn i undervisning på Ekerö Kulturskola får syskonrabatt. Det första barnet som anmäls till Kulturskolan betalar fullt pris för alla kurser. Övriga syskon (syskon 2, 3, 4 osv) erhåller en rabatt om 25% vardera, på den första kurs som syskonet anmäls till. Syskonen får endast rabatt på den första kursen. Om syskonen går på flera terminskurser tas full avgift ut för övriga kurser förutom den först bokade. Ensemble/orkester och kortkurser/lovkurser ger ingen syskonrabatt.

  En ensemble/orkester är avgiftsfri för elever som går på instrument på Ekerö Kulturskola. Echo eller Glee-kör är avgiftsfritt för elever som går på sång på Ekerö Kulturskola. Deltagande i ett band är avgiftsfritt för elever som går på vissa instrument eller sång på Ekerö Kulturskola.

  Några andra former av nedsatt avgift finns inte på Ekerö Kulturskola.

    

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilka åldersgränser finns det för att få gå på Ekerö Kulturskola?

  Ekerö Kulturskola är till för barn och unga 7-21 år.

  De flesta instrument kan man börja på från 9 års ålder, men det finns andra musikkurser för yngre.  Vilket åldersspann som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen. Filtrera på födelseår så ser du vilka ämnen och kurser som finns.

  Man får gå på Kulturskolans kurser tills man slutat gymnasiet. På orkester får man gå till 21 år.

  Hjälpte informationen dig?
 • Får mitt barn ha flera aktiviteter vid kulturskolan?

  Man får gå på flera kurser om man vill.

  Man kan bara boka ett instrumentämne/sång per elev. Om man önskar gå på flera instrumentämnen så kan det i vissa fall vara möjligt i mån av plats och efter avstämning med läraren.

   

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur bokar jag en kurs?

  Gå in på StudyAlong som är vår kursbokningssida. Där hittar du alla våra kurser och kan lätt se vilka lediga platser som finns.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan jag ställa mitt barn i kö om det inte finns lediga platser?

  Nej tyvärr, vi har ingen kö längre.

  I kurskatalogen finns på fulltecknade kurser en funktion för "Intresseanmälan" - klickar du på den kan vi komma att kontakta dig när plats blir tillgänglig men det är inget kö-förfarande. Vi får en notering om att det finns ytterligare intresse och försöker göra platser tillgängliga och kan ta kontakt med dig.

  Kurskatalogen uppdateras vid ny termin och framför allt vid nytt studieår. Då kommer det ut nya platser.

  Det kanske är så att ni kan välja någon annan aktivitet.

  Vissa ämnen är det väldigt många sökanden till och vi försöker tillgängliggöra verksamheten för så många som möjligt men tyvärr kan vi inte tillfredsställa alla.

  Hjälpte informationen dig?
 • Måste barnet ha eget instrument?

  Ja, men många instrument kan hyras av oss. Se sidan om instrumenthyra för mer information.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur betalar jag?

  Betalning sker via faktura. Läs mer om boknings- och betalningsvillkor.

  Vi jobbar även på att kunna direktbetala med kort, mer information om det senare.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag behöver sjukanmäla mitt barn eller ha ledigt från en viss lektion, hur gör jag?

  Du loggar in på https://www.studyalong.se och finner kontaktuppgifterna till ditt barns lärare där.

  Hjälpte informationen dig?