Kultur i Skolan (KiS)

Kultur i skolan, KIS är ett uppdrag som riktar sig till alla elever i förskoleklass, åk.1 och åk.2.

Bild på Lufsen

Verksamhet för elever i förskoleklass och åk.1

Under en löpande 5-veckors period, en lektion per vecka, arbetar en drama- och en rytmikpedagog tillsammans med klassen. Klassläraren deltar och iakttar.

Eleverna får träffa vår figur Lufsen, som i sagans form tar dem med till Drottningholms slott respektive Birka - Hovgården, Ekerö kommuns två världsarv. Genom drama- och rytmikövningar, sång, spel och dans deltar barnen i äventyren.

Övningarna främjar barnens fantasi, kreativitet, motorik, gehör och förmåga till reflektion och samarbete.

 

Verksamhet för elever i åk.2

Under en löpande 4-veckorsperiod, en lektion per vecka, arbetar en drama- och en rytmikpedagog tillsammans med klassen och klassläraren under tema "vänskap".

I sagan besöker Lufsen Stenhamra Stenbrott. Med drama och rytmik som redskap deltar eleverna i övningar som stärker självkänsla, gruppkänsla, samarbetsförmåga och ger eleverna möjlighet att reflektera över kompisvärderingar m.m.

Eftersom att klassläraren deltar i Kis-lektionerna, både aktivt och iakttagande, ges inspiration till att integrera framför allt musik och drama men också bild i den dagliga undervisningen.

 

Musikteater

På vårterminen spelar Kulturskolans lärare en föreställning för alla elever i åk.2. Eleverna stiftar bekantskap med drama, sång och musik och får även möjlighet att prova olika instrument.

Eleverna och deras föräldrar inbjuds till att delta i finalen i Erskinesalen.

 

Mål 1

Förmedla glädje och lust och inspirera eleverna till fortsatt kulturell aktivitet.

Mål 2

Att i arbetet kring världsarven förmedla känslan av samhörighet med historien och förståelse för att dessa betydelsefulla platser är kända världen över och ligger i vår hembygd.