Undervisningsformer

Till Ekerö Kulturskola är du välkommen för att utveckla dina talanger, lära dig olika estetiska uttrycksformer och upptäcka dina möjligheter till konstnärligt skapande.

Undervisningen leds av erfarna pedagoger som erbjuder en bred undervisning med hög kvalité.

Lektionerna sker i grupp och anpassas så långt det är möjligt efter ditt behov, lust, ambition och intresse. På Kulturskolan får du uttrycka dig konstnärligt med hjälp av din fantasi, röst, händer och kropp. Du lär dig musikens, filmens eller teaterns språk och skapar kreativt tillsammans med dina gruppkompisar och läraren. Spelglädje och samspel med andra står i centrum. Ni har kul tillsammans.

Du som spelar instrument eller sjunger har möjlighet att vara med i orkester, ensemble, band eller kör.

Med jämna mellanrum får du möjlighet att framträda i olika former, om du vill. Det kan handla om allt ifrån öppna lektioner till stora konserter/föreställningar. Läraren ser till att det sker i en form som känns trygg och rolig. Kulturskolans konserter och föreställningar har alltid fri entré för publiken.

På våra kortare kurser får du möjlighet att prova olika uttrycksformer under en kortare tid lite mer i projektform.