Förskola

För barn i förskoleåldern 1-5 år finns möjligheten att välja mellan förskola, pedagogisk omsorg i form av familjedaghem samt allmän förskola ( 3-5 år).

För att ha rätt till förskola eller pedagogisk omsorg ska:

  • barnet vara folkbokfört i Ekerö kommun
  • barnets vårdnadshavare arbeta eller studera
  • barnets vårdnadshavare vara arbetssökande
  • barnets vårdnadshavare vara föräldraledig

I kommunen finns kommunala och fristående (privata) förskolor.

Förskolan vänder sig till barn i åldern 1-5 år och öppettiderna på samtliga kommunens förskolor både kommunala och fristående (privata) är vid behov 6.30 – 18.00.  Verksamheten ska vara öppen för barnet hela året. Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en likvärdig omsorg erbjudas. Det kan vara antingen i samma förskola med vikarie eller i annan förskola alternativt familjedaghem.

I kommunen finns fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Familjedaghemmet ska garantera att verksamheten är öppen minst 8 timmar per dag och på vardagar för barn som är i behov av detta. Verksamheten ska vara tillgänglig för barnet hela året. Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en likvärdig omsorg erbjudas. Det kan vara antingen i befintlig verksamhet med vikarie eller i annan förskola alternativt familjedaghem.