Allmän förskola

Alla barn som är folkbokförda i Ekerö kommun i åldern 3-5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola från augusti det år barnet fyller 3 år.

Barnet erbjuds pedagogisk verksamhet på någon av kommunens förskolor. Allmän förskola erbjuds 525 timmar per år (tre timmar per dag), och följer grundskolans läsår, vilket innebär att ingen verksamhet erbjuds på lov. Inga måltider ingår och verksamheten bedrivs inom den ordinarie pedagogiska verksamheten på kommunens förskolor.
För barn som redan är i förskola är allmän förskola en del av dagen.

Önskas allmän förskola ta kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen
Växel: 08 – 124 57 100
E-post: barnochutbildningsforvaltningen (at) ekero.se