Förskolor

Bokstavsordning 

Adelsö förskola

Birkaskolan(Fristående)

Brunna förskola

Drottningholms förskola

Drottningholms Montessoriförskola(Fristående)

Ekebyhovs förskola

Ekendals förskola

Ekuddens förskola

Färentuna förskola

Förskolan Lövhagen(Fristående)

Förskolan Sandudden(Fristående)

Första stegets Hälsa och rörelseförskola(Fristående)

Föräldrakooperativet Eken(Fristående)

Gräsåkers förskola

Gröna lunds förskola

Gustavalund förskola

Knalleborgs förskola

Kyrkans förskola, Ekebyhovskyrkan(Fristående)

Munsö förskola

Raoul Wallenbergförskolan Jungfrusund (Fristående)

Skogsbäckens förskola(Fristående)

Skå förskola

Stamvägens förskola

Stenhamra förskola

Sundby förskola

Svanängens förskola

Waldorfförskolan Solstugan, Ekerö (Fristående)

Waldorfförskolan Sånga Barnträdgård(Fristående)

Ångbåten Centrum(Fristående)

Ångbåten Gällstaö(Fristående)

Områdesindelning:

Adelsö/Munsö

Adelsö förskola

Munsö förskola

Ekerö tätort

Birkaskolan(Fristående)

Brunna förskola

Ekebyhovs förskola

Ekendals förskola

Ekuddens förskola

Förskolan Sandudden(Fristående)

Förskolan Ångbåten AB(Fristående)

Gräsåkers förskola

Gröna lunds förskola

Gustavalund förskola

Knalleborgs förskola

Kyrkans förskola, Ekebyhovskyrkan(Fristående)

Raoul Wallenbergförskolan Jungfrusund (Fristående)

Stamvägens förskola

Waldorfförskolan Solstugan, Ekerö (Fristående)

Färentuna

Färentuna förskola

Föräldrakooperativet Eken(Fristående)

Lovö

Drottningholms förskola

Drottningholms Montessoriförskola(Fristående)

Skå

Skå förskola

Svanängens förskola

Stenhamra/Svartsjö

Stenhamra förskola

Förskolan Lövhagen(Fristående)

Waldorfförskolan Sånga Barnträdgård(Fristående)

Skogsbäckens förskola(Fristående)

Sundby

Sundby förskola

Första stegets Hälsa och rörelseförskola(Fristående)