Brunna förskola

Nära skog och mark i Träkvistaområdet hittar du Brunna förskola med sina tre avdelningar. Med stor nyfikenhet utforskar och ”kunskapar” våra barn och pedagoger sin omvärld, med utgångspunkt i Reggio Emilias filosofi.

Brunna förskola bildar tillsammans med Stamvägen och Gröna lunds förskolor en enhet med gemensam chef. Vi har en egen kock som lagar näringsriktig och god mat från grunden och en stor fin gård, med fruktträd, egna odlingar och många möjligheter till lek och utforskande.

Vår verksamhetsidé

  • Våra förskolor vill arbeta för en anda där alla barn känner sig trygga, sedda och får rika möjligheter att utforska material, aktiviteter och  fenomen i samspel med andra barn och pedagoger.
  • Alla pedagoger är engagerade i barnen och visar nyfikenhet inför det de säger och gör.
  • Barnen och föräldrarna som går på förskolan ska känna sig trygga och tycka att det är lustfyllt och roligt att komma till förskolan. Därför är det viktigt att de möter personal som är glada, trygga, engagerade och ger dem ett respektfullt bemötande.
  • Vi anser att lärande sker mellan människor i sociala sammanhang, men även i relationer och jämförelser av olika saker. Vi försöker stimulera varje barn efter just dess intressen och förutsättningar.
  • Genom pedagogisk dokumentation- att observera och reflektera runt det barnen gör och tänker - ser vi läroprocesserna och hur vi bäst kan utveckla miljön och verksamheten vidare.
  • Vårt arbetssätt innebär att vi ofta delar in barnen i mindre grupper; i de små grupperna har barnen större möjligheter att komma till tals, pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar. Barnens intresse och nyfikenhet ligger som grund till det vi gör i större och mindre projektarbeten.
  • Säkerheten framför allt!
    Vi har tydliga rutiner för både anställda och vikarier runt säkerhet och krissituationer. All personal utbildas regelbundet i HLR och första hjälpen  för barn.