Avdelningar

Brunna förskola består av tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans arbetar här ca 10 glada och engagerade pedagoger.

Snigeln: Här går våra yngsta barn i åldrarna 1-2 år.
Ekorren: Här går våra 2-3-åringar.
Igelkotten: Här går våra äldsta barn som är 4-6 år.

Telefonnummer till avdelningarna:

Snigeln       08-124 57 306
Ekorren      08-124 57 187
Igelkotten  08-124 57 142