Igelkotten

bild av avdelning Igelkotten, Brunna förskola

Avdelningen Igelkotten har barn i åldern 4-5 år.

 

På igelkotten jobbar vi mycket med skapande samt utforskande av
vår omgivning. Barnen arbetar i mindre grupper kring olika frågeställningar
och intressen utifrån ett ett nyfiket forskande. Vi använder också den
närliggande skogen som pedagogiskt rum.

Denna termin jobbar vi med Berättandet som gemensamt tema. Barnen
gör bland annat egna sagor, som de arbetar med på olika sätt genom
"de 100 språken".

Ibland kommer vår kompis Dino och hälsar på. Dino är en liten dinosaurie
som flyttat in på vår avdelning.