Snigeln

tvättrum på Brunna förskola

Avdelningen Snigeln har barn i åldern 1-2 år

 

 

På Snigeln möter barnen förskolan för första gången. Här utforskar barnen
miljö och material samt hur det är att vistas i grupp med andra barn.

Här arbetar vi mycket med sång och rörelse samt utforskar olika material
och aktiviteter, så som lera, måla, vatten, sand och skapande material.