Förälder

Föräldraforum består av föräldrar från varje avdelning, samt enhetschef och verksamhetsansvarig.

Föräldraforumet har till uppgift att vara länken mellan föräldrar och pedagoger på förskolan. De medverkar också vid träffar med Barn och ungdomsnämnden och för då förskolans talan i samtalen med kommunen. Föräldraforumet är ett öppet möte där alla är välkomna.
Syftet med dessa möten är att det är ett forum för förskolechefen att berätta mer ingående om verksamheten. Tillexempel ekonomi, organisationen, personal och pedagogik.
Ni föräldrar har vid dessa möten möjlighet att ställa mer specifika frågor runt dessa ämnen.