Besök oss

Att välja förskola till sitt barn är för många ett stort beslut där flera aspekter ofta spelar in - närhet till hemmet, tillgång till natur och varierad miljö, pedagogers bemötande och förhållningssätt, maten som serveras samt lokalernas utformning och inredning. 

Om du är intresserad av att besöka någon av våra förskolor för att skapa dig en egen uppfattning om våra verksamheter är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid där vi visar dig runt.

Brunna: Lisa Andersson  08 124 57 078
Gröna Lund: Carina Säll  08-124 57 615
Stamvägen: Veronica Aronsson  08-124 57 234

Välkommen!