Om förskolan

Bild på fasaden

Nära skog och mark hittar du Brunna förskola med sina tre avdelningar. Med stor nyfikenhet utforskar och ”kunskapar” 57 barn och 10 pedagoger sin omvärld, med utgångspunkt i Reggio Emilias filosofi.

Våra ateljéer inbjuder till skapande i olika material, så som färger, lera, papper, tyg och annat berikande material. Vi ser skapande som en viktig del i barnens lärande och utforskande tillsammans.

Den stora gården med sina många mötesplatser, inbjuder till lek och rörelse. I direkt anslutning till förskolan ligger också en fotbollsplan.
Stor vikt läggs vid kost och motion, då vi valt att servera välbalanserad kost utan socker och onyttiga fetter. Frukt och grönsaker, fint upplagda på fat, har ersatt bullar och glass, vilket uppskattas mycket av barn och föräldrar.

Brunna förskola är barnens förskola. Genom observationer och dokumentationer synliggörs barnens lärande, intressen och viljor, vilket ligger till grund för utformandet av verksamhet och miljö, utifrån vårt pedagogiska uppdrag.

Pedagogerna fortbildas på flera olika sätt genom föreläsningar, kurser, litteratur, nätverk samt reflektioner och samtal mellan pedagoger.