Avdelningar

Drottningholms förskola är en mindre förskola med två arbetslag. På Körsbärsdalen går förskolans äldsta barn och på Bullerbyn går förskolans yngsta barn.

I våra fantastiska pedagogiska miljöer arbetar vi i en mångfald av byggmaterial, skapande material och digital teknik. Vi utmanar och utmanas i olika multimodala uttrycksformer, där vi utforskar världen och omvärlden med alla sinnen. Ljus, ljud, matematik, skriftspråket, fysikaliska fenomen, konstruktion, naturvetenskap i samspel, där vi försöker utmana barnen metakognitivt.