Bullerbyn

Bullerbyn är en avdelning som består av 2 hemvisten.

Buller blå där de minsta barnen 1-2 år går och Buller röd där 2-3 åringarna går.