Om förskolan

Välkommen till oss på Drottningholms förskola!

Vi erbjuder inspirerande miljöer som syftar till att låta barnen leka, undersöka och fördjupa sina kunskaper och lärande inom språk, matematik, teknik och naturvetenskap. Leken har en central plats i vår verksamhet, genom leken utvecklar barnen sitt språk, kommunikation, fantasi, samarbetsförmåga och problemlösning. 

Vår utemiljö erbjuder närhet till slottsparken, skog samt en stor egen gård med fruktträd och möjlighet till rörelse och lek.

Vi tar kontinuerligt emot studiebesök från när och fjärran och vi erbjuder kreativa  och aktiva pedagoger stolta över sin verksamhet!