Inskolning

Välkommen till  Drottningholms förskola, vi hoppas att ni kommer att trivas. Alla barn är unika därför anpassar vi inskolningen individuellt tillsammans med er. Vid frågor är ni välkomna att höra av er.

Användbara länkar

Föräldrabrochyr läroplan för förskola Lpfö 98/10