Öppettider

Måndag - Fredag

07.00-17.30

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg erbjuds under normal arbetstid klockan 06.30 - 18.00 på vardagar. Utifrån behovet av vistelsetid inom respektive enhet bestäms sedan verksamhetens öppettider.

Föräldrar ska göra en överenskommelse med den enhet där man får plats om den vistelsetid de behöver. Vid förändring av vistelsetiden bör man meddela det i god tid, minst en månad i förväg.

Vi har studiedagar för vår personal vid två tillfällen per termin och förskolan är då stängd. En gång i månaden har vi personalmöte under eftermiddag/kväll och stänger då förskolan kl 16.00.