Viktiga datum

Kalendarium Drottningholms förskola

Studiedagar och arbetsplatsträffar.
Enheten har studiedagar vid två tillfällen per termin och förskolan är då stängd.
En gång i månaden har vi arbetsplatsträff-Apt och stänger då kl 16.00.
Om du/ni har problem med våra stängningar kontakta Carita Almqvist Tfn: 073 660 40 24 senast 14 dagar innan det aktuella datumet. Barnomsorg ordnas då på annan förskola i kommunen.

Höstterminen 2020

Studiedagar förskolan stängd

Måndag 31 augusti och fredagen 18 december har vi studiedag.

*APT förskolan stänger kl 16:00

Tisdag 1 september
Onsdag 7 oktober
Tisdag 10 november
Torsdag 17 december 

*APT=Arbetsplatsträff