Viktiga datum

Kalendarium Drottningholms förskola

Studiedagar och arbetsplatsträffar.
Enheten har studiedagar vid två tillfällen per termin och förskolan är då stängd.
En gång i månaden har vi arbetsplatsträff-Apt och stänger då kl 16.00.
Om du/ni har problem med våra stängningar kontakta Carita Almqvist Tfn: 073 660 40 24 senast 14 dagar innan det aktuella datumet. Barnomsorg ordnas då på annan förskola i kommunen.

VÅrterminen 2019

Studiedagar förskolan stängd

Måndag 25 mars och Torsdag 23 maj

*APT förskolan stänger kl 16:00

Tisdag 19 februari
Tisdag 26 mars
Onsdag 29 april
Onsdag 22 maj 

*APT=Arbetsplatsträff