Verksamhetsbeskrivning

Vår verksamhet bygger på att barnen får möjlighet till delaktighet och utmaningar i sin vardag.

Våra lärmiljöer är estetiska tilltalande med en mångfald av mycket varierat material, där barnen tillsammans med pedagoger ansvarar för upprätthållandet som i förändringar. Genom mycket material upplever vi att barnen får större möjlighet till att påverka sin vardag som att mötas och samspela med andra.  

Vi använder oss av digital teknik såsom ipads, robotar, förstoringspuckar, projektorer, Osmo samt andra digitala verktyg. Dessa används som verktyg i undervisningssyfte utifrån läroplan, lika naturligt som allt annat material vi erbjuder och inspirerar barnen med under sin vistelsetid i förskolan.

Vi använder oss av ett undersökande arbetssätt där barnens intresse, nyfikenhet, delaktighet och inflytande är i fokus. Vi erbjuder barnen möjligheter att experimentera,undersöka och skapa genom lek och lärande. Vi synliggör och reflekterar tillsammans med barnen kring deras läroprocesser.

Ni som vårdnadshavare får möjlighet till delaktighet och inblick i ert barns vardag genom vårt digitala dokumentationsverktyg Förskoleappen via mobil, dator eller surfplatta.