Enkätundersökning

Enkätundersökningen är en del av Ekerös kvalitetsuppföljning som görs en gång per år, av de olika skolformerna. I undersökningarna ges elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om förskolans och skolans verksamhet.

Klicka här för att komma till enhetens enkätundersökning 2018.

Klicka här för att komma till enhetens tidigare enkätundersökningar.