Avdelningar

Lillskogen

 

Lillskogen består av barn i åldrarna 1-3 år och vi arbetar åldersindelat.

Vi erbjuder barnen en meningsfull tid på förskolan där trygghet ligger till grund för utforskande och lärande.

Förskolans miljö är anpassad för att utmana både det enskilda barnet och grupper av barn.

Vi arbetar ständigt med att observera och utvärdera. Miljön anpassas efter barnens intressen och behov.

Vår ambition är att alla barn ska bli självständiga individer och utveckla sin nyfikenhet, kreativa sida samt det sociala samspelet genom ett lustfyllt lärande.

Det gemensamma torget bjuder in till möten över åldersgränserna samt ett samlärande, i anslutning till torget erbjuds även lunch och mellanmåls buffé .

Vi använder oss av vår fantasiska närmiljö som erbjuder skog och ängar, hembygdsgård och dansbana, fotbollsplan och skolgård. I dessa miljöer utforskar vi naturen och kulturen, rör på våra kroppar över stock och sten och upplever djuren vi ser och hör.

 

Storskogen

 

Våra nya, stora, ljusa lokaler är väl anpassade för vår verksamhet där vi idag har 4- & 5-åringar .

Fler mindre rum möjliggör smågruppsaktiviteter, t.ex. finns musikrum, bygg/konstruktionsrum och NO/Teknikrum.

Vi pedagoger vill tillsammans med barnen skapa en miljö som inspirerar till fri lek, samlärande och dialog genom utforskande.

På torget har vi språk- och matematikmaterial m.m. för alla barn som använder torget dagligen.

Det gemensamma torget fungerar även som storbarnsblockets matsal där det serveras lunchbuffé & mellanmål.

Vår närmiljö erbjuder möjligheter till förståelse för naturens årstider genom skogen, motoriska utmaningar, Färentunas historia genom bl.a. kyrkan & hembygdgården. Vi har även förmånen att kunna använda skolans gymnastiksal o skolgården.