Föräldrastöd

Vägledande samspel - ett föräldrastödsprogram med målsättning att ge föräldrar vägledning i att utveckla ett positivt samspel med sina barn.

Vill du vara med i en föräldragrupp?     
Där kan du byta erfarenheter med andra föräldrar om barn och diskutera vardagliga situationer.

Alla föräldrar i Ekerö kommun; förstagångsföräldrar, föräldrar med barn i förskoleåldern, i skolåldern 6 - 12 år eller tonåringar, erbjuds möjlighet att delta i en föräldragrupp. Vi har även grupper för er som är adoptivföräldrar. Träffarna som leds av två gruppledare är kostnadsfria och omfattar minst fem tillfällen, en och en halv timme per gång.

"Vägledande samspel" är utformat enligt ett internationellt föräldrastödsprogram.