Föräldrasamråd

Föräldraträffar sker några gånger per läsår tillsammans med biträdande förskolechef och en pedagog.
Mötena är öppna för alla som är intresserade.

Föräldraträffens syfte är:

  • Att vara föräldragruppens språkrör till förskolan.
  • Att få information och delaktighet i förskolans utvecklingsarbete.

Se viktiga datum för mötestider