Försäkringar

Skadeanmälan

Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, ungdomar och andra grupper inom Ekerö kommun.

Olycksfallskador som inträffar

Ta kontakt med Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). www.srfab.net

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2020-01-01 och 2020-12-31

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)
Box 16250
103 24  Stockholm
Tel. 08 - 412 97 40
E-post: skador@srfab.net

 

Gällande olycksfallsskador som inträffade 2019 och tidigare

Se respektive försäkringsbrev för kontaktuppgifter

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2019-01-01 och 2019-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2018-01-01 och 2018-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2017-01-01 och 2017-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2016-01-01 och 2016-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2015-01-01 och 2015-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2014-01-01 och 2014-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2013-01-01 och 2013-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2012-01-01 och 2012-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2011-01-01 och 2011-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2010-01-01 och 2010-12-31

Försäkringsbrev som gäller för olyckor som inträffat mellan 2009-01-01 och 2009-12-31