Verksamhetsbeskrivning

Vi vill att alla barn, förälder, pedagoger känner sig välkomna till oss varje dag. Vi vill i dialog med barn, föräldrar och samhälle skapa en trygg och stimulerande inlärningsmiljö, där varje barn utvecklas enligt sina egna förutsättningar, tar ansvar, visar respekt och känner arbetsglädje.

Det är leken och lekens betydelse som är kärnan i vår pedagogik. Genom ett utforskande arbetssätt låter vi barnens intressen och nyfikenhet ligga till grund för våra projektarbeten. För att synliggöra deras läroprocesser, enskilt och i grupp, dokumenterar vi barnens vistelse på förskolan. Vi dokumenterar främst i förskoleappen. Vår strävan är också att samma pedagoger följer barnen genom hela förskolevistelsen.

Förskola, fritidshem och skola har ett nära samarbete för att utveckla den röda tråden i barns och elevers lärande med stigande progression från 1-13 år.
I enheten ingår också Svanängens förskola och Skå förskola.

Malena Svensson biträdande förskolechef