Förälder

På Munsö förskola ska alla föräldrar känna sig välkomna. Vi är måna om att ha en öppen och god dialog. Era tankar och åsikter är viktiga för oss och vår gemensamma utveckling. Att bli sedd och hörd som föräldrar och barn är nyckeln till trygghet.

En gång per termin bjuder vi in till föräldramöte och utvecklingssamtal. På föräldramötet står vår verksamhet i fokus. Vi presenterar den aktuella verksamheten samt målen, har tid för frågor och diskussionspunkter angående verksamheten, m.m.

På utvecklingssamtalen samtalar vårdnadshavare och pedagog om det enskilda barnets lärande, utveckling, vardag, m.m.

Munsö förskola har flera traditioner som vi firar tillsammans med barnen och barnens familjer, Förskolans dag med sång och grillning, sommarfest med uppträdande av barnen och pedagoger, fixardagar på förskolan med grillfest, FN-dagen med fika, luciafirande i hembygdsgården med luciatåg och fika efteråt.