Om Munsö förskola

Munsö förskola

Munsö förskola har ca 35 barn i åldern 1–5 år. På förskolan finns det plats för ca 50 barn. Upptagningsområdet är Munsö och Adelsö.

Munsö förskola arbetar med en pedagogisk plattform som utgår från läroplanens mål. Arbetet är inspirerat av Reggio Emilia där förhållningssätt och miljö spelar stor roll.  Förskolans miljö är utformad med material som inspirerar till utforskande och lärande. Här finns många olika mötesplatser med varierande material där barnen kan kommunicera, skapa och utforska.

Genom pedagogisk dokumentation ger vi barnen verktygen för att kunna utvecklas i sitt lärande. Vi ser att det är viktigt att barnen är delaktiga och får inflytande, eftersom delaktighet är kopplad till utforskande.

Förskolan erbjuder barnen naturvetenskap, språk,  matematik, laborativt arbete mm, genom olika tema inriktade projekt.

Förskolan är en miljöcertifierad förskola och innehar ”Grön flagg" för arbetet med Livsstil och hälsa. Förskolan arbetar också med kulturarvet och världsarvet Birka Hovgården i samarbete med Munsö skola.

Världsarvet
Munsö förskola arbetar med världsarvet på förskolenivå. Förskolan får en guidning om vikingatiden av skolans lärare på Alsnu udd.