Sommarstängt

De kommunala förskolorna och fritidshemmen kommer att slå ihop sin verksamhet under veckorna 28-31 2019

Ekebyhovs förskola kommer att ha öppet för sommarverksamhet v. 28-31 för förskola.
Ekebyhovs fritidsklubbs lokaler kommer att ha öppet för sommarverksamhet v. 28-31 för fritidshem.

Vid frågor & anmälan kring sommar/jourverksamheten, var vänlig kontakta din rektor/förskolechef.