Synpunkter/klagomål

Enligt Skollagen (2010:800) 4kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Här kan du läsa om rutinerna