Skå förskola

Skå förskola är en liten förskola med en avdelning. Förskolan ligger vackert belägen i "Barnbyn Skå" med utsikt över Mälaren vilket inspirerar stor som liten att vara ute mycket och använda naturens tillgångar i sitt lärande.

Tillsammans med Svanängens Förskola och Färentuna förskola/skola bildar vi en enhet.