Avdelningar

I vår enhet har vi barnet i fokus vilket innebär att pedagogerna är känslomässigt närvarande, lyhörda för barnens tankar och idéer samt engagerade i deras läroprocesser. Som verktyg använder vi pedagogiska dokumentation och reflektion som ges tillbaka till barnen. Dokumentationen är en viktig del av miljön för att minnas och kunna reflektera över vad man gjort och lärt.