Förälder

Ni föräldrar kommer genom våra föräldrasamtal få möjlighet att vara delaktiga i ert barns utveckling och lärande, syftet är att vi tillsammans skall känna oss nöjda med ert barns utvecklingsplan samt att ni får det föräldrastöd som ingår i vårt uppdrag.

  • Ni är välkomna att vara med era barn på förskolan och delta i verksamheten.
  • Ni föräldrar får genom våra föräldrasamtal möjlighet att vara delaktiga i ert barns utveckling och lärande.
  • Vi är mycket intresserade av era tankar och Idéer och ser gärna att ni delar med er när känner för det.
  • Ni har fått information om vad som styr vår verksamhet i form av vår pedagogiska plattform samt Lpfö98/10, detta går att finna på vår hemsid