Om Stenhamra förskola

 

Vi använder oss av ett utforskande arbetssätt där barnens delaktighet och inflytande är i fokus. Vi erbjuder barnen möjligheter att experimentera, utforska och skapa genom lek och lärande. Vi synliggör och reflekterar tillsammans med barnen kring läroprocessen genom pedagogisk dokumentation.