Viktiga datum

Kalendarium Stenhamra förskola

Studiedagar och arbetsplatsträffar.
Enheten har studiedagar vid två tillfällen per termin och förskolan är då stängd.
En gång i månaden har vi arbetsplatsträff-Apt och stänger då kl 16.00.
Om du/ni har problem med våra stängningar kontakta Carita Almqvist Tfn: 073 660 40 24 senast 14 dagar innan det aktuella datumet. Barnomsorg ordnas då på annan förskola i kommunen.

Vårterminen 2019

Studiedagar förskolan stängd
måndag 25 mars och Torsdag 23 maj

*APT förskolan stänger kl 16:00 

Tisdag 19 februari
Tisdag  26 mars
Onsdag 29 april
Onsdag 22 maj

*APT=Arbetsplatsträff