Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten utgår från det kompetenta barnet där lek och lärande sker i samspel. Här pågår flera spännande projekt och temaarbeten där barnens kreativitet, tankar och intressen står i centrum.

Vi använder oss av Activeboards, datorer och Ipads, samt förskoleappen för dokumentation av verksamheten. Förskoleappen ger vårdnadshavarna möjlighet att i realtid via mobilen och datorn få en större inblick och delaktighet i vår verksamhet. Tillsammans med barnen använder vi oss av förskoleappen för reflektion och återkoppling av pågående projekt. Media och text som läggs upp på förskoleappen sparas på en säker webserver och personuppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen.