Om förskolan

I Sundby förskola arbetar vi alla tillsammans för att barn och föräldrar skall känna trygghet med alla pedagoger.

Eftersom en del aktiviteter startar ute, tillämpar vi lämning ute på gården från 08:00. Barn som kommer tidigare lämnas på hemvistet Pluto.

Efter 09:00 delas barnen in i mindre grupper och arbetar utifrån det valda intresseområdet eller projektinriktning. Detta innebär att barnen utforskar, diskuterar, utbyter tankar och idéer tillsammans inom ett visst område. Vi ser förskolan som en arena för det livslånga lärandet. Vi arbetar aktivt med matematik tillsammans med barnen i deras vardag. Då alla pedagoger nyligen genomgått skolverkets utbildning i Matematiklyftet. Även språk och berättande har en central roll, genom mindre sagovilor varje dag, bokpåsar att låna hem i samarbete med Ekerö bibliotek. Vi arbetar också med Bornholmsmodellen med de blivande förskoleklass barnen året innan skolstart. Ett samarbete med två pensionärer i närområdet sker iform av sagoläsande vid två tillfällen i veckan på förskolan.