Extra stöd

Alla barn är olika och ska få utvecklas efter sina förutsättningar.
För de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra har vi möjlighet att erbjuda olika former av stöd.

Om förskolans resurser inte räcker till för det enskilda barnets behov så kan vi få hjälp från Ekerö resursteams olika tjänster.

Läs mer om dem här