VFU Stockholms Universitet

Sundby förskola tar kontinuerligt emot lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

För oss är lärarstudenter en mycket viktig del av vår verksamhetsutveckling. Genom att ta emot studenter kan vi hålla oss ajour med vilka frågor som diskuteras i utbildnings - och forskarvärlden. Studenterna bidrar även med intressanta och kritiskt ställda frågor vilket bidrar till vår utveckling och profession. Diskussionerna leder till fördjupad kunskap hos medarbetarna och en mer medveten verksamhetsplanering. När vi tar emot lärarstudenter ges vi även möjlighet att direkt påverka framtidens pedagoger, vilka förväntningar och krav vi har på våra framtida kollegor och medarbetare.