Verksamhetsbeskrivning

Sundby förskola och skola arbetar tillsammans med att stödja barnen i deras livslånga lärande.

 

Vår verksamhet

I Sundby förskola och skola har vi en unik  möjlighet att följa varje enskilt barn i dess utveckling och lärande under en lång tid.

Därför vill vi att barnen/eleverna ska få  möjlighet att uppleva sin egen tid i förskolan och skolan som en helhet med en långsiktig syn på lärandet.

Vi ser förskoleklassen som en bropelare mellan de båda verksamheterna och att fritids är en naturlig del av skolverksamheten.

Vi ser barnen/eleverna som kompetenta och med många förmågor och kunskaper oavsett ålder och tilltalas av att alla kan få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt.

Vi vill skapa en kunskapshöjande miljö både inne och ute, att få kontinuitet mellan förskola och skola och att få barnen/eleverna att växa som individer och som grupp.

Vi erbjuder

I Sundby erbjuder vi förskoleverksamhet för åldrarna 1-5 år, förskoleklass för 6-åringar, grundskola för åk 1-5, fritidsverksamhet  för 6-åringar upp till år 3 och fritidsklubb för elever i åk 4 och 5.