Vid sjukdom

Om ert barn blir sjukt så vill vi att ni ringer och anmäler detta till förskolan innan 08:00 på morgonen.

08-124 575 75

 Eller anmäler er frånvaro i FörskoleAppen!