Gröna Lunds förskola

Gröna Lunds Förskola har tre avdelningar. Spöket har barn i åldrarna 4-5 år, Karusellen har barn i åldern 3-4 år och Bläckfisken har barn i åldrarna 1-3 år.

Vårt levande och doftande kök ger oss alla hemlagad, variationsrik och näringsriktig mat. Måltiderna intas under lugna förhållanden. De är lustfyllda och förknippade med social samvaro.

Miljötänkandet finns alltid med i arbetet med barnen - vi arbetar med Hållbar utveckling som ett mål genom att vi följer årstiderna och upptäcker allt, levande djur, växter och småkryp. Vi källsorterar och ger maskarna mat i våra komposter. Vi tänker på vår och barnens hälsa; när man fyller år får man gärna bjuda på frukt, och vi serverar en hälsosam mat med så lite socker i som möjligt.

Vi tycker att samverkan med föräldrar är oerhört viktigt och välkomnar samverkan och dialog genom föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, men även genom sommar- och vinterfest, gemensamma fixarkvällar, drop-in fika och andra möten för samvaro och trevligheter.

Gröna Lunds förskola bildar tillsammans med Stamvägen och Brunna förskolor en enhet med gemensam chef.

Vår verksamhetsidé

  • Våra förskolor vill arbeta för en anda där alla barn känner sig trygga, sedda och får rika möjligheter att utforska material, aktiviteter och  fenomen i samspel med andra barn och pedagoger.
  • Alla pedagoger är engagerade i barnen och visar nyfikenhet inför det de säger och gör.
  • Barnen och föräldrarna som går på förskolan ska känna sig trygga och tycka att det är lustfyllt och roligt att komma till förskolan. Därför är det viktigt att de möter personal som är glada, trygga, engagerade och ger dem ett respektfullt bemötande.
  • Vi anser att lärande sker mellan människor i sociala sammanhang, men även i relationer och jämförelser av olika saker. Vi försöker stimulera varje barn efter just dess intressen och förutsättningar.
  • Genom pedagogisk dokumentation- att observera och reflektera runt det barnen gör och tänker - ser vi läroprocesserna och hur vi bäst kan utveckla miljön och verksamheten vidare.
  • Vårt arbetssätt innebär att vi ofta delar in barnen i mindre grupper; i de små grupperna har barnen större möjligheter att komma till tals, pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar. Barnens intresse och nyfikenhet ligger som grund till det vi gör i större och mindre projektarbeten.
  • Säkerheten framför allt! Vi har tydliga rutiner för både anställda och vikarier runt säkerhet och krissituationer. All personal utbildas regelbundet i HLR och första hjälpen  för barn.