Specialkost

Vi kallar det MER-kost

Vi erbjuder alternativ till de barn och elever som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta maten på ordinarie meny. För att tydliggöra vad som räknas till specialkost kallar vi det MER- kost: M Medicin, E Etik och R Religion.  

Med Medicinska skäl avses allergier och födoämnesintoleranser. Hit räknas även psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Vid psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar ber vi er att samråda med skolan och oss i köket så att vi tillsammans kan arbeta för en bra lösning. 

Med Etiska och Religiösa skäl avses religion och trosuppfattning. Den som inte äter kött eller endast äter visst slags kött erbjuds dagens vegetariska alternativ. Det finns flera vegetariska alternativ att välja bland och det går bra att kombinera dem. 

MER-kost handlar om att ge alla barn och elever rätt till en säker och trygg vardag i skolan. Att laga specialkost kräver noggrannhet och koncentration i köket varför vi behöver använda tiden till de som verkligen behöver annan mat. Vi ber er att respektera detta och därför inte ansöka om MER- kost av andra skäl än de som anges här. 

Skriv ut och lämna ansökan om specialkost till köksansvarig, pedagog eller familjedaghemmet. 

Beställning av Specialkost / MER-kost