Öppna förskolan

ÄNTLIGEN!

På torsdag den 3/9 öppnar vi igen efter ett långt uppehåll.

Varmt välkomna nyblivna föräldrar och ni som besökt oss tidigare med barn från noll till fem år som inte är inskrivna på förskola!

Nytt för oss alla är att vi gemensamt bär ett ansvar för oss själva och våra medmänniskor att tillsammans bromsa smittan av covid-19.

Öppna Förskolan har därför vidtagit en del förändringar för att anpassa verksamheten till rådande situation efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd.

Läs på respektive Öppna Förskola om nya öppettider, åldersfördelning, program samt om verksamheten bedrivs ute eller inne.

Stängda dagar: 12/11 och 1/12

Sista öppetdagen för terminen: 17/12

Vi finns att följa på Instagram oppnaforskolan_ekerokommun

Med reservation för ändringar!

Hälsningar Katarina, Eva, Pia och Jill


Ekerö kommun har två Öppna Förskolor:

Öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till dig som är hemma med barn som inte är inskrivna i förskolan.

Du behöver inte anmäla dig i förväg utan är välkommen när du vill under öppettiderna.
Alla vuxna och barn sköter gemensamt om lokalen och materialet. Huvudansvaret har personalen men ansvaret för ditt barn och undanplockning efter er har du.

Öppna förskolan är en mötesplats där du får möjlighet att knyta kontakter, skapa nätverk och få stöd som förälder. Utifrån gemensam erfarenhet och kunskap om barn och föräldraskap hjälper vi varandra.

För barnen finns möjlighet att tillsammans med sin förälder utforska och upptäcka i lek och samvaro, kanske prova på färg och form, bygg-lek, pussel och spel. Vi sjunger tillsammans varje dag.

Öppna förskolan är en del av Ekerö familjecentral och samverkar med Mödrahälsovården MHV, Barnhälsovården BHV (Föräldragrupper för förstagångsföräldrar) och Socialtjänsten.

Verksamheten är kostnadsfri och du är välkommen när du vill under öppettiderna. Ta gärna med frukt, lunch eller mellanmål om du önskar. Vi har kaffe, te och skorpor

Vi gästas återkommande av bland annat barnbibliotekarie, talpedagog, förskolepsykolog och BHV- sköterska (öppen mottagning).

För mer information prata med personalen på respektive Öppna Förskola, läs på verksamheternas anslagstavlor eller ring. Telefonnummer överst på sidan.

Välkomna!

 Vi sjunger tillsammans varje dag.